INSTITUT CLINIC VALLES

Clínica del dolor a Granollers

Institut Clínic Vallès, la seva clínica mèdica del dolor a Granollers

Sol•liciti cita a la nostra clínica del dolor a Granollers. L´ajudarem.

A la nostra clínica del dolor a Granollers atenem a tot tipus de pacients que necessiten ajuda per combatre els dolors articulars, reumàtics o traumàtics. Són varis els professionals que treballen al seu servei.

Sol•liciti cita prèvia amb la nostra clínica del dolor a Granollers trucant al: 93 840 25 76 o envia´ns un correu electrònic a la següent adreça: centremedicinstitutclinicvalles.com.

CLÍNICA DEL DOLOR A GRANOLLERS

Anestesiologia
Reumatologia
Traumatologia
Fisioteràpia i rehabilitació

 

MÚTUES