INSTITUT CLINIC VALLES

SEROLOGÍA

Els test d'anticossos, a diferència dels anteriors, serveixen per detectar si una persona ha estat infectada pel virus en algun moment i ha desenvolupat defenses, i si la infecció encara està activa o no. Tot i que no s'empre com a diagnòstic definitiu, és útil per conèixer si un pacient ha estat en contacte amb el virus o per veure l'evolució de la malaltia en els casos confirmats.

S'analitza la presència d'immunoglobulines IgM (que apareixen entre 7 i 10 dies després del contacte amb el virus) i IgG (que apareixen entre 10 i 15 dies després). Un IgM positiu indica una infecció activa, mentre que un IgG positiu significa que la infecció està superada. Si tots dos són positius, vol dir que la infecció està activa, però en fase intermitja.

Si les dues són negatives, vol dir que no hi ha hagut contacte amb el virus.

MÚTUES