INSTITUT CLINIC VALLES

TEST RÀPID d'antígens (35 €)

Prova ràpida nasofarínge de Detecció de Antigen de SARS-CoV-2, resultat en 10-15 min i (Sensibilitat 98.1%, Especificitat 99.8%)

 

A l'igual que les PCR, els test d'antígens s'apliquen per conèixer si un pacient està infectat, ja que detecten les proteïnes de virus mentre la infecció està tenint lloc. Aquests test es realitzen a través d'una mostra nasal i ofereixen el resultat en qüestió d'uns 10-15 minuts. Tenen una major eficàcia en el moment de més càrrega viral: és a dir, amb l'inici dels símptomes, quan la malaltia és més contagiosa. Estan indicats per a pacients que presenten símptomes en els primers 7 dies de la infecció.

Durant els últims mesos, s'han desenvolupat models de test d'antígens més sofisticats que ofereixen una major precisió, tot i que encara no arriben l'eficiència de les PCR. Actualment, es fan servir com una eina de cribratge complementària a les PCR que ajuda a agilitzar la detecció de virus.

 

MÚTUES