INSTITUT CLINIC VALLES

PCR (95 €)

Prova per referència de l'Covid-19, resultat en 24-48h i es pot aproximar al 100% de sensibilitat

Exsudat nasofaringeo realitzat per personal sanitari qualificat.

És la prova de referència i permet detectar l'ARN de virus. La prova serà positiva quan l'anàlisi es detecti material genètic de virus. Així, es sabria que aquest pacient té Covid-19. El resultat podrà obtenir-lo en 24-48h.

MÚTUES